Νοέμβριος 14, 2019
Εμβοές Ώτων

Εμβοές Ώτων

Εμβοές Ώτων μάθετε τι είναι, τι τις προκαλεί, πως αντιμετωπίζονται, ποια είδη υπάρχουν και πως μπορούν να θεραπευτούν κατόπιν επίσκεψης στον ΩΡΛ.
Αύγουστος 3, 2019

Τεχνικές Διάνοιξης της Ευσταχιανής Σάλπιγγας

Το ωτικό βαροτραύμα της καθόδου είναι η πλέον συνήθης πάθηση που συναντάται σε σχέση με την κατάδυση.
Μάιος 17, 2019

Ηλεκτρονυσταγμογράφημα

Το ηλεκτρονυσταγμογράφημα στηρίζεται στο θετικό δυναμικό, που υπάρχει μεταξύ του κερατοειδούς και του αμφιβληστροειδούς. Εφαρμόζονται ηλεκτρόδια στο δέρμα πλησίον εκάστου έξω κανθού του οφθαλμού. Καταγράφονται οι μεταβολές του δυναμικού που προκαλούνται με τις απομακρύνσεις των βολβών από την θέση του βλέμματος προς τα εμπρός.
Απρίλιος 22, 2019

Βαρηκοΐα από έκθεση σε θόρυβο

Η βαρηκοΐα από χρόνια έκθεση σε θόρυβο (π.χ. στον χώρο εργασίας ) θεωρείται σήμερα η συχνότερη αιτία μόνιμης βαρηκοΐας στους ενήλικες και αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο περίπου των επαγγελματικών ασθενειών.