Πλήρης ωτορινολαρυγγολογική κλινική εξέταση

Η κλινική εξέταση της μύτης, των αυτιών, του φάρυγγα, του λάρυγγα και της τραχηλικής χώρας γίνεται με τη βοήθεια του μετωπιαίου κατόπτρου και είναι ανώδυνη. Εάν χρειαστεί λεπτομερέστερος έλεγχος για τη διερεύνηση αυτών των ανατομικών περιοχών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μικροσκόπιο ή το άκαμπτο ενδοσκόπιο 70°.

Ενδοσκοπικές εξετάσεις

Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με πλήρη ενδοσκοπικό πύργο για την τέλεση των παρακάτω εξετάσεων:
 • Εύκαμπτο ρινο-φαρυγγο- λαρυγγοσκόπιο παιδιών και ενηλίκων.
 • Δυνατότητα καταγραφής (video) και εκτύπωσης ενδοσκοπικών εικόνων.
 • Υπέρηχοι παραρρινίων κόλπων.
 • Μηχάνημα διαθερμίας (ηλεκτροκαυτηριάσεις).
 • Άκαμπτο ενδοσκόπιο λάρυγγα 70°.
 • Άκαμπτο ενδοσκόπιο ρινικής κοιλότητας 0°.
 • Ψηφιακή καταγραφή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου (snore check) για την διάγνωση του συνδρόμου της υπνικής άπνοιας.

Έλεγχος ιλίγγου και βαρηκοΐας

Πλήρης Ωτονευρολογικός εξοπλισμός για τον έλεγχο ιλίγγου, βαρηκοΐας.
 • Τονικός ακοογράφος.
 • Ακοομετρία ακουστικής αντίστασης.
 • Έλεγχος λειτουργίας ευσταχιανής σάλπιγγας.
 • Ακουστικά αντανακλαστικά.
 • Παιδική παιγνιοακοομετρία.
 • Ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ).
 • Ηλεκτρονυσταγμογράφημα (ΗΝΓ).
 • Προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους (ΑΕΡ).

Μικροχειρουργικές επεμβάσεις

Χειρουργικά εργαλεία για μικροεπεμβάσεις σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ιατρείο.

Το ιατρείο μας είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα απαραίτητα χειρουργικά εργαλεία για την εκτέλεση μικροεπεμβάσεων που αφορούν στην ΩΡΛ περιοχή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες αντισηψίας.

Διερεύνηση και Θεραπεία παθήσεων από καταδυτικά ατυχήματα

Στο ιατρείο μας παρέχουμε πλήρη διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων της ΩΡΛ περιοχής που οφείλονται σε καταδυτικά ατυχήματα. Επίσης, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα πλήρους εξέτασης της ΩΡΛ περιοχής, πριν ξεκινήσετε τις καταδυτικές σας δραστηριότητες για την ασφαλέστερη εκτέλεσή τους, καθώς και συμβουλευτική για την προφύλαξη από πιθανό καταδυτικό ατύχημα.