3 Αυγούστου, 2019

Τεχνικές Διάνοιξης της Ευσταχιανής Σάλπιγγας

Το ωτικό βαροτραύμα της καθόδου είναι η πλέον συνήθης πάθηση που συναντάται σε σχέση με την κατάδυση.