4 Απριλίου, 2020
Ίλιγγος και κατάδυση

Ίλιγγος και Κατάδυση

Τα είδη ιλίγγου που παρατηρούνται στην κατάδυση και οι τρόποι αντιμετώπισης τους τόσο κατά την διάρκεια της κατάδυσης όσο και αμέσως μετά από αυτήν.
1 Ιουνίου, 2018
Θεραπεία παθήσεων από καταδυτικά ατυχήματα

Κατάδυση – Βαρότραυμα του ωτός

Κατά την κατάδυση είναι δυνατόν να προκληθούν προβλήματα από την υψηλή πίεση ,όση πίεση ασκείται επί της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος, η ίδια πίεση ασκείται από τα αέρια εντός των πνευμόνωνκαι τών αεροφόρων οδών.Εάν η πίεση στο μέσο αυτί δεν εξισωθεί , επειδή δεν άνοιξε η σάλπιγγα, τότε προκαλείται το βαρότραυμα .