4 Απριλίου, 2020
Ίλιγγος και κατάδυση

Ίλιγγος και Κατάδυση

Τα είδη ιλίγγου που παρατηρούνται στην κατάδυση και οι τρόποι αντιμετώπισης τους τόσο κατά την διάρκεια της κατάδυσης όσο και αμέσως μετά από αυτήν.