Το Ιατρείο

  • Παπαναστασίου 15 Α
    Πλατεία Αγοράς
    Χαλκίδα 34132 Ελλάδα